Rullager

Sfäriska rullager är en speciell form av rullager, med två rullrader mellan inner- och ytterringen. Lagren är självinställande med upp till 2° vinkel och bär inte bara höga belastningar utan kompenserar dessutom för uppriktningsfel.