Nållager

Massiva nållager är sedan länge beprövade maskinelement när det gäller att utforma radiellt platssparande, mycket bärkraftiga lagringar. I X-life-utförande erbjuder de upp till 50 % högre livslängd.