Led- och länklager

Ledlager och länkhuvuden med krav på underhåll, i materialkombinationen stål/stål och stål/brons, är lätta att underhålla, kostnadseffektiva och är idealiska för växlande belastningar. I glidbussningar, -brickor och -band används metallpolymerkomposit E50. Glidskiktet är försett med smörjfickor, vilket innebär att en initial smörjning i de flesta fall är tillräcklig.