Kullager

Spårkullager är mångsidigt användbara, självsammanhållande lager med massiva ytterringar, innerringar och kulkransar. Dessa enkelt uppbyggda produkter som i drift är okänsliga och underhållsvänliga finns som enradiga och tvåradiga, samt öppna och tätade. Av tillverkningstekniska skäl kan öppna lager ha spår för tätnings- eller täckbrickor i ytterringen. På grund av det låga friktionsmomentet lämpar sig spårkullagren för höga varvtal.