Pneumatikcylindrar

Pneumatiska cylindrar är komponenter som utför en rörelse med hjälp av tryckluft, varför de också kallas för tryckluftscylindrar. Pneumatiska frekvensomriktare är en särskilt kostnadseffektiv lösning för ett antal användningsområden – även under extremt tuffa omgivningsförhållanden – och utmärker sig för att de är väldigt enkla att driftsätta. Hastigheter på mellan 10 mm/s och 3 m/s kan uppnås.