Luftbehandling

Serviceenheten säkerställer rätt tryckluftskvalitet och filtrerar kompressorolja, kondensat och smutspartiklar från luften. Beroende på applikation består en serviceenhet av en tryckregulator, olika filter, en förgreningsmodul samt tryck- och avgasventiler.