Pneumatik

Pneumatik används i stor utsträckning för att skapa rörelser inom automatiserad produktion. Vanligt förekommande övertryck är 4–10 bar i förhållande till atmosfärstrycket. Tekniken är populär eftersom den är enkel och prisvärd att tillämpa vid automatisering. Pneumatiken är även lätt att justera och reglera på plats.

Endast ett sökresultat