Smörjfett

Fett är utmärkt för smörjning av alla glid- och rullkontaktlager i maskiner, väg- och järnvägsfordon.