Oljor & smörjmedel

Syntetiska esterbaserade oljor som är biologiskt lätt nedbrytbara. Inom denna grupp skiljer man mellan produkter baserade på omättade eller mättade estrar, samt en blandning av dessa. Estrarna inom denna grupp kan i sin tur vara tillverkade antingen av icke förnyelsebara eller förnyelsebara råvaror. Vi erbjuder även vegetabiliska esterbaserade oljor som är biologiskt lätt nedbrytbara och förnyelsebara. Slutligen säljer vi även petrokemiskt baserade oljor som mineraloljor eller syntetiska oljor.

Endast ett sökresultat