Transmitters

Manövrera de flesta maskiner med fingertopparna, med hjälp av joysticks, paddlarspakar och knappar.