Filterkärror

Den bärbara filtreringsvagnen i 10MFP-serien är en mobil filtreringsenhet som tar bort vatten och föroreningar från hydraulvätska. Kapacitet att förfiltrera och överföra vätska vid 38 l/min. Finns med tillvalet iCountPD-onlinepartikeldetektor.