Värdet av systemdesign i 5 enkla steg

29 maj, 2024

Hydraulsystemet är hjärtat i många verksamheters produktion och det kan i vissa fall kräva onödigt mycket underhåll eller leda till att komponenter slits ut för snabbt. Genom att byta ut ett standardiserat system mot ett helt specialbyggt, anpassar vi varje delkomponent efter era behov. Detta leder till ett mer underhållsfritt och högpresterande system.

Nedan redogör vi i 5 enkla steg vår effektiva process för att analysera, anpassa, och optimera ert hydraulaggregat.

1. Mätning av era värden

Våra experter kommer ut till er med en rad olika sofistikerade mätverktyg för att titta på hur ert system mår. Vi ser var kraften förloras, vilka komponenter som får jobba extra hårt och hur hela flödet kan effektiviseras. När vi vet vad systemet ska användas till, ert kraftbehov och hur kraften flödar – kan vi börja att konstruera ett skräddarsytt system för just ert flöde.

2. Anpassa kraftkällan

Inom hydraulik börjar allt med kraftkällan. Vi behöver säkerställa att kraftkällan är stark nog och levererar tillräcklig kraft till systemet så att inte andra komponenter behöver jobba extra hårt i onödan. Lösningar på detta kan vara seriekopplade motorer eller större kraftverk. Med en tillräckligt stark kraftkälla i grunden behöver vi sedan se till att få minimal kraftförlust i varje efterföljande steg av hydraulsystemets kraftöverföring. Genom att testköra och mäta systemet kan vi identifiera flaskhalsar och därefter designa ett högeffektivt system med minimalt slitage.

3. Förstärkning av delar med hög belastning

Just av denna anledning är ett specialgjort system så effektivt. När alla verksamheters produktion ser annorlunda ut belastas ett hydraulsystem olika. Kräver ett system små tillfälliga avbrott varje dag leder det till att er hydraulvätska behöver bytas oftare. Det kan också handla om en hög belastning på hydraulsystemet genom att ett system levererar kraft nära sin maxkapacitet till flertalet energikrävande maskiner. Detta orsakar att komponenter som ventiler och kolvar slits ut snabbare än nödvändigt. Genom att bygga systemet med er specifika produktion i åtanke, ökar vi systemets effektivitet.

4. Komponenter med lång livslängd

Vi tittar även på vilka komponenter som ert system har högst behov av och vilka som arbetar mest. Dessa vill vi förstärka med högkvalitativa varianter och ibland flera stycken parallellt, för att jämna ut slitaget.

5. Vårt mål med systemdesign

Ett kvitto på att vi har gjort en bra systemdesign är en kund som vi sällan gör servicebesök hos. Då vi genomför en utbildning efter färdig installation sköter kunden större delen av underhållet själv och vid slitna komponenter levererar vi nya i god tid. Kan vi uppnå ett underhållsfritt system? Nej, självklart inte. Oljan behöver bytas, saker går sönder, läckage sker och komponenter behöver bytas. Men vi vågar påstå att vi kan komma väldigt nära och det brukar gå väldigt långt för våra kunder.

Vill även ni ha ett toppresterande hydraulsystem i er verksamhet? Kontakta HydSupply så hjälper vi er.

Frågor?
Thomas Stark

Sälj

0770-33 91 15

Bläddra bland nyheter

´