Vårt bidrag

Socialt ansvar

Om Aktiv Skola

Stiftelsen Aktiv Skola tar ett brett grepp över en av vår tids viktigaste frågor – skolan. Aktiv Skola har samarbetat med de kunnigaste experterna inom många viktiga områden och tagit fram utbildningsmaterial som skolor i hela landet fått ta del av utan kostnad. Två exempel är omtyckta Föräldrahandboken som snabbt blev populär på skolorna, och filmen om grooming, Jag tror jag är lite kär i dig, som har vunnit flera priser.

Sexuella kränkningar och grooming sker via de flesta sociala mötesplatser på Internet. Idag är över 60 000 barn drabbade och cirka 45 barn tar livet av sig varje år på grund av konsekvenserna kring problemen som uppstår på Internet. Detta är siffror ingen ska acceptera. ​Materialen som Aktiv Skola tar fram innehåller information kring vad vuxna kan göra, hur barn och unga kan skydda sig samt lektionshänvisningar till skolpersonal.

Volito – en del av samhället

I över tjugo år har Volitogruppen byggt sina affärsrelationer och sina verksam-
heter på ett antal gemensamma och orubbliga grundpelare. För oss går vägen till framgång via varaktiga och ömsesidigt goda relationer. Vi grundar varje beslut och varje agerande på långsiktighet och stark ansvarskänsla. Förtroendekapitalet är vår starkaste tillgång.

Genom åren har vi haft förmånen att nå stora framgångar. Med samma grundpelare som i verksamheten försöker vi därför att på olika sätt ge tillbaka. Bland annat stödjer vi företagare med kloka idéer, sponsrar idrottande ungdomar och hjälper människor i utsatta situationer att påverka sin framtid.

´