Kundcase: Vida Alvesta

30 mars, 2023

Vi intervjuar Johan Ulfsax, produktionschef på Vida Alvesta, kring samarbetet med HydSupply.

Hur länge har samarbetet pågått?

Vi har samarbetat med HydSupply inom hydrauliken i snart 3 år.

Vad är HydSupplys uppdrag?

Säkerställa att hydraulsystemet presterar och gör sitt jobb. När HydSupply började sitt uppdrag startade de med att göra en nulägesanalys. I denna analys framkom det bl.a. att oljan inte räckte till på ett flertal punktet vilket i sin tur innebar att maskinerna inte hann positionera i tid. När vi har haft underkapacitet så har detta gett upprepade mekaniska haverier och dessa har sedan vi påbörjat samarbetet med HydSupply minskat avsevärt.

Berätta om de utmaningar som funnits före och under samarbetet/projektet?

Det har inte varit några utmaningar då HydSupply vet vad de sysslar med.

Vilka lösningar har tagits fram och inom vilka områden?

HydSupply har tagit bort flaskhalsarna i hydraulsystemet och gjort så att vi kan producera mer och effektivare.

Vilka produkter har använts och installerats?

  • Större och fler ackumulatorer. Parker EHV
  • Nya pumpar Rexroth A10VSO
  • Nya retur och tryckfilter för att säkerställa rätt tryckfall och reningsgrad.

Vilka konkreta resultat har uppnåtts gällande ex. ökad effektivitet, lönsamhet och dylikt?

  • Drygt 12,8% produktionsökning och bättre måttnoggrannhet
  • Minskat s.k. avkap med 2%. (utöver de 12,8% i produktionsökning)

Om vi tittar på kvalitéerna på bräderna har VIDA fått mer högkvalitativa varor och mindre s.k. utskott. Vi kan ta dimension 22×100 som ett exempel. Där hade vi tidigare mellan 45–50% i kvinta (högkvalitet) och efter samarbete med HydSupply har vi ökat denna andel till 62–67%. Om vi pratar siffror innebär det att kvinta färdigsågad vara har ett värde på 2000 kr per kubikmeter så är ett utskott värt 1500kr. Det blir mycket pengar på ett år konstaterar Johan Ulfsax, Produktionschef, VIDA Alvesta nöjt.

Hur har vår service och tillgänglighet upplevts?

Väldigt hög servicenivå och hög tillgänglighet dag som natt året runt.

Hade du rekommenderat HydSupply?

Ja, i mitt tycke är HydSupply nr 1 inom hydraulik.

Läs mer om Vida

Bläddra bland nyheter

´